Hvad er energi terapi?

Et nyt begreb - en ny dimension - et nyt liv - et bedre liv. 

 

Alt er energi, også det der sker inde i mennesker, og mennesker imellem.  Energier kan være stærke, svage, blokerede, i kaos og ude af rette sammenhænge. Det er derfor vigtigt med indsigt i,  samt forståelse og erkendelse af, hvilke energier det drejer sig om. Så kan man  vælge den rette energimedicin og få livet til at funkle.

Mennesket er sammensat af forskellige typer energier. Alle vegne, i alle forhold, er vi under indflydelse af forskellige typer energier.
Der kan opstå ubalancer energierne imellem, således at en energi kan komme til at dominere over en anden. Der kan ligeledes opstå ubalancer inden for en bestemt energitype. Energier skal flyde - uden start og uden stop, ligesom vejret. I vores fysiske krop, såvel som i samarbejdet mellem forskellige enheder, kan der opstå energiblokeringer. Blokeringer kan være "fastfrysning" af såvel mentale som psykiske energier, som derfor må "låses op". Energiterapi strækker sig over en bred skala af energityper, lige fra åndelige energier til de rent fysiske energier.

Energiterapi går på tværs af energityper, såvel som i dybden, hvor blokeringer befinder sig. Ubalancer i energierne kan opstå ubevidst, men somme tider skabes de også bevidst ubevidst. Ja, den kræver nok en nærmere forklaring ...

Problemer har altid en årsag, og spørgsmålet er da, hvilke energier der ligger bag, som årsag/årsager til et problem. Når årsager og årsagssammenhænge eller mangel på sammenhænge, kendes, er det noget lettere at gøre noget ved dem.

Ved  brug af energiterapi, finder man ud af, hvilken energimedicin, der er den mest hensigtsmæssigt at anvende. Det vil ofte være  en kombination af flere forskellige energier der anvendes i energiterapien.Energiterapi er mange ting og kan blandt andet være:

At skabe nyt liv, at skabe gnist, at skabe en flamme og noget at brænde for.

At undersøge, hvad der er galt, hvorfor der evt. mangler gnist og livsglæde, hvad enten symptomerne kommer til udtryk fysisk eller psykisk.

Energiterapi er en proces, som bringer årsagskilder frem i lyset og tager sigte på at bringe årsagerne til ophør.

Energiterapiens proces er - gennem indsigt, forståelse og erkendelse - at skabe positive resultater.

Energiterapi kan således være
a) Årsagssporing gennem bl.a. test af en persons energi
b) Samtale til forståelse af sig selv og sin situation, for rette løsning.
c) Årsagsbehandling, med sigte på lettelse, befrielse, tilfredshed og glæde.


Energi og sundhed er uadskillelige. Indenfor energiterapi bestemmes behandlingerne ikke, før der har været en sporing af årsager og årsagssammenhænge, samt en samtale om valg af løsning.

 

 


Energi er livsvigtig

Det er helt fundamentalt, at kroppens celler har et energioverskud at bruge af, idet op til 70% heraf anvendes til opretholdelse af cellernes egne livsfunktioner. Her er de elektrisk ladede ioner i, og omkring cellerne afgørende for cellernes funktionsdygtighed. Cellernes energibeholdning og energibalance er en forudsætning for liv, styrke og cirkulation. Mange faktorer kan spille ind og skabe ubalancer. Det er derfor, at det er så vigtigt at få afdækket årsagerne og skabe en forståelse for, hvad det er, kroppen vil fortælle, når der er noget galt.

Er problemet fysisk, psykisk eller sjæleligt (noget ubevidst i underbevidstheden).Energiterapeutiske behandlinger

Den indledende årsagssporing er afgørende for, hvilke behandlinger, det kan være aktuelt at gå i gang med. Der testes for indre som ydre årsager, der kan ligge til grund for behandlingsprocessen.

Da der kan være mange forskellige årsager til fysiske ubalancer, er disse afgørende for, hvilken type behandling der vælges

Energiterapeutiske behandlinger bruges bl.a. til:

Adfærdsvanskeligheder 

Angst og fobier

Depression og manglende selvværd

Fordøjelsesproblemer og spiseforstyrrelser

Problemer, hvor du har prøvet alt, uden at komme videre

Psykiske problemer

Smertebehandling 

Stress og stress-symptomer

Vejrtrækningsproblemer

Behandlinger kan ske i klinikken, i hjemmet, i virksomheden, eller i foreningen.

Behandlingsformerne kan ses på siden med behandlinger.

 


Hvem kan have gavn af energiterapi?

Energiterapi kan bruges af:

Enkeltpersoner, (børn og voksne, unge og gamle, stærke og svage).
Hold (fodboldhold, håndboldhold, o.s.v.)
Afdelinger (personale/samarbejde)
Virksomheder (Personalepleje)


Hvad tilbydes?

Energiterapi tilbydes som:

Behandlinger
Foredrag
Seminarer
Kurser
Energiterapeutiske produkter

En uddybning af mulighederne kan ske ved henvendelse herom, se venligst kontaktsiden.


Startside Hvem er jeg? Energiterapi Behandlinger Spøger det? Foredrag Kurser Kontakt Links